Udendørs faciliteter

Idrætscenter Vest har 15 udendørs fodboldbaner.

De 15 baner fordeler sig på:

11 fodboldbaner

3 vinterbaner

1 kunstgræsbane