Kenpo Karate og Arnis

Idrætscenter Vest huser forskellige foreninger, som har deres klublokale hos os.

Kenpo Karate og Arnis har et rum indrettet til kampsport, som kun er tilgængeligt for klubben.

Se mere på deres hjemmeside.